Jdi na obsah Jdi na menu
 


Info - Maminka

Informační centrum pro stávající i nastávající maminky

 

PRÁVNÍ VÝBAVIČKA NEJEN DO PORODNICE

 

Na co máte během těhotenství právo?

  • bezplatné vyšetření v těhotenství
  • informovaný souhlas při porodu
  • právo a praxe porodních plánů
  • co dělat, pokud nesouhlasím s nějakým zákrokem během porodu
  • právní otázky okolo ambulantního porodu a porodu doma

 

Jaká jsou Vaše rodičovská práva?

  • práva a povinnosti při zápisu do matriky
  • souhlas rodičů se zákroke m u nezletilých
  • právo rodičů na pobyt v nemocnici s dětmi
  • problematika povinného očkování

 

Jaká práva mám jako matka?

Jestliže jste zaměstnankyní a před porodem jste v posledních dvou letech alespoň 270 kalendářních dnů byla sociálně pojištěna, pak se na Vás vztahuje právo čerpat peněžitý příspěvek v mateřství (PPM).
Do této doby se zahrnuje i pobírání nemocenské. Pokud jste OSVČ, pak se musíte alespoň 270 dnů účastnit nemocenského pojištění, z toho 180 kalendářních dnů v posledním roce před porodem. Pokud je Vám PPM přiznána, nesmíte již pracovat pro svého zaměstnavatele ani osobně vykonávat SVČ.

 

 

Pokud nesplňujete podmínku 270 dnů nemocenského pojištění, ale nemocenské jste si platila, pak máte nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu. Pokud jste si jako OSVČ nemocenské pojištění neplatila nebo jste před porodem byla vedena na Úřadu práce, pak budete hned po porodu pobírat rodičovský příspěvek v pomalé, 4 - leté variantě.

Na mateřskou dovolenou se většinou nastupuje počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve je to možné osm týdnů před očekávaným porodem. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit, ani být přerušena, před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu (v této době nesmí být ženy zaměstnány). Peněžitou pomoc v mateřství může místo matky, po předchozí písemné dohodě, pobírat otec dítěte, a to od sedmého týdne po narození dítěte. Nebo se
v péči o dítě a v pobírání PPM mohou, od 7. týdne věku dítěte, jeho rodiče střídat.

Po skončení výplaty PPM máte nárok na rodičovský příspěvek, jehož výše se liší podle toho, jak dlouho Vám bude vyplácen. V současné době mají maminky možnost rozhodnout se, zda budou chtít pobírat rodičovský příspěvek do věku 2, 3 nebo maximálně 4 let dítěte. První varianta (do 2 let věku) je určena jen maminkám s vyššími příjmy v období před nástupem na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel je povinen zajistit Vám návrat na stejné pracovní místo jen po dobu čerpání mateřské dovolené (cca 6 měsíců po narození dítěte), po dobu
3 let by Vám měl zajistit místo ve stejné organizaci odpovídající Vašemu vzdělání a odbornosti, nemusí být již stejné. Více se dozvíte na místním odboru správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé postupně maminkám vycházejí vstříc a umožňují jim i práci na zkrácený úvazek.

 

 

PRÁVA BĚHEM TĚHOTENSTVÍ A PORODU

Těhotenství není nemoc. Přesto má žena během těhotenství a porodu podle zákona právo na zdravotní péči v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy. Jako pojištěnec zdravotní pojišťovny má žena právo na výběr porodnice. Poskytování zdravotních služeb je i zde podmíněno svobodným souhlasem ženy poskytnutým na základě řádného poučení. Jakýkoli zákrok může žena odmítnout.

Také při porodní péči může docházet k mnoha nedorozuměním daným rozdílnými představami o způsobu a provedení porodu. Jejich význam je často zdůrazněn tím, že v sázce není jen zdraví ženy, ale i nenarozeného dítěte. O to více zde platí, že náležitá komunikace mezi zdravotními pracovníky a rodiči je nejlepším způsobem, jak problémům předejít.

 

 

PORODNÍ PLÁN

Porodní plán je písemnou formou zpracovaná představa a přání rodičky o průběhu porodu. Je to soupis požadavků a přání, které se týkají péče, okolností porodu a poporodní péče, který rodička předává v porodnici. Měl by být napsán zdvořile a je vhodné jej předem zkonzultovat s porodní asistentkou, nebo alespoň jinou ženou, která má více zkušeností. Doporučuje se předložit jej v porodnici s dostatečným předstihem před přijetím a pokud možno jej probrat s personálem nemocnice. Jeho součástí může být i tzv. plán na šestinedělí, který se týká péče o ženu a dítě po porodu.

Porodní plán pomůže porodní asistentce, která vede porod (příp. i dalším zdravotníkům) poznat přání ženy a soustředit se na to, co je pro ni důležité. Tvorba porodního plánu může vedle toho pomoci i samotné ženě, aby si (často společně s partnerem) ujasnila svou představu o porodu. Je samozřejmě nutné být si vědoma, že porod nikdy zcela naplánovat nejde a že porodní plán musí být reálný.

 

 

AMBULANTNÍ POROD

O tzv. ambulantní porod se jedná, pokud rodička po porodu odchází s dítětem z porodnice domů (zpravidla do 24 hodin). Je to alternativa k porodům doma či porodním domům. Ať již je důvodem, pro který chce žena porodnici opustit to, že se na ni doma čeká další malé dítě, nebo např. chce být se svým partnerem a poměry v porodnici to neumožňují, pokud je dítě zdravé, nemělo by propuštění matky s dítětem ihned po porodu nic bránit.

Je samozřejmě pravda, že dítě je těsně po porodu velmi zranitelné a bez provedení všech potřebných vyšetření není ze strany lékařů možné bezproblémový průběh garantovat, nemělo by však být ženě v opuštění porodnice bráněno. Zdravotníci si mohou, pokud zde podle jejich názoru hrozí ženě nebo dítěti určité riziko, vyžádat písemný revers. Důvodem pro odepření možnosti porodnici opustit by byl pouze zdravotní stav dítěte – pokud by zde byla důvodná obava, že opuštěním nemocnice by byl bezprostředně ohrožen život či zdraví dítěte.

 

 

PORODY MIMO PORODNICI

Ženy mohou rodit mimo porodnici z různých důvodů, například pokud nestihnou do porodnice dorazit včas. Část žen se připravuje předem na porod mimo porodnici, protože jim porod v porodnici nevyhovuje. Nejčastěji se jedná o porod doma, protože činnost porodních domů u nás zatím není umožněna a ženy skutečně musí volit jen porodnici nebo domov.